Ο αγώνας των Εσπερινών Λυκείων για την εξαίρεσή τους από την ελάχιστη βάση εισαγωγής συνεχίζεται. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές έφτιαξαν ένα βίντεο, στο οποίο παρουσιάζουν την καθημερινότητά τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της εσπερινής εκπαίδευσης.