Περίπου οι μισοί Έλληνες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή των οφειλών τους, είτε για λογαριασμούς δημοσίων υπηρεσιών ή για αποπληρωμή δανείων, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat για το 2016, με τη χώρα να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην καθυστέρηση των πληρωμών

 ftw

Πηγή: ThePressProject

Όπως αναφέρει η έρευνα της Eurostat, 1 στους 10 πολίτες της ΕΕ είχαν τέτοιου είδους οφειλές και καθυστερημένες πληρωμές το 2016. Όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές για στεγαστικά δάνεια ή πληρωμές ενοικίων, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 3,5% σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Στην Ελλάδα περίπου το 47,9% των πολιτών καθυστερούσε να πληρώσει το ενοίκιο, το στεγαστικό δάνειο, τους λογαριασμούς ή άλλες υπηρεσίες, το 2016. Αντίστοιχες δυσκολίες παρατηρήθηκαν και στο ένα τρίτο του πληθυσμού στη Βουλγαρία (34,2%), και πάνω από το ένα τέταρτο στην Κύπρο (26,6%) και στην Κροατία (26,4%).
 
Στο αντίποδα τα μικρότερα ποσοστά καταγράφτηκαν στην Ολλανδία (5%), στην Τσεχία (4,4%) και στη Γερμανία 4,2%. Γενικότερα, σχεδόν στους μισούς πολίτες της ΕΕ ποσοστό μικρότερο από το 10% του πληθυσμού είχε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ενοίκιο ή στεγαστικό δάνειο.


 

Την πρωτιά ωστόσο στην καθυστέρηση καταλαμβάνει η Ελλάδα, δεδομένου ότι το 15,3% του πληθυσμού έχει τέτοιες υποχρεώσεις. το ποσοστό του πληθυσμού που εμφάνιζε ληξιπρόθεσμες οφειλές τριπλασιάστηκε, από το 2008, το 2016 στην Ελλάδα, από το 5,5% στο 15,3%, αντιστοίχως.
 
Αμέσως μετά την Ελλάδα έρχεται η Κύπρος με ποσοστό 8,6% και ακολουθούν Ισπανία και Γαλλία με 5,2%, Ουγγαρία με 5,1%, Φινλανδία με 4,9% και Ιταλία 4,2%. Το ποσοστό του πληθυσμού που εμφάνιζε ληξιπρόθεσμες οφειλές  διπλασιάστηκε στην Κύπρο (από το 3,4% στο 8,6%) και στο Λουξεμβούργο (από το 1,1% στο 2,7%) και στην Πολωνία (από το 0,6% στο 1,3%).
 
Αντίθετα, σε επτά κράτη-μέλη το ποσοστό αυτών των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ήταν κάτω του 2%, και συγκεκριμένα στην Εσθονία (1,8%), στη Γερμανία (1,6%), στις Ιρλανδία και Λιθουανία (1,4%), Κροατία και Πολωνία (1,3%) και Ρουμανία (0,9%).