Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης, παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκθεση που δείχνει ότι περίπου 120 εκατομμύρια Ευρωπαίοι απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ ζητά και εγγυημένο βασικό εισόδημα.ftw

Πηγή: ThePressProject

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ECSR) δημοσίευσε τα ετήσια συμπεράσματα της για το 2017 σχετικά με τη θεματική ενότητα «Υγεία, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία», όπου επισημαίνεται ότι σε πολλά κράτη τα κοινωνικά επιδόματα βρίσκονται πολύ κάτω από το όρια της φτώχειας.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, περίπου 120 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Σε πολλές χώρες τα κοινωνικά επιδόματα βρίσκονται πολύ κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Από τις 22 έως τις 26 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης η πρώτη από τις τέσσερις ετήσιες Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ECSR) να παρουσιάζει έκθεση με τα συμπεράσματα της για το 2017. Τα συμπεράσματα αφορούσαν τα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που εγγυάται τα θεμελιώδη κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα σχετικά με την απασχόληση τη στέγαση, την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία και την ευημερία.

Όπως αναφέρει η έκθεση της Επιτροπής, υπάρχει έντονη ανησυχία για την μεγάλη αύξηση των ποσοστών φτώχειας στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι σε πολλά κράτη, τα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης (ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται με την ανεργία και το γήρας) βρίσκονται πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η κοινωνική πρόνοια που βρίσκεται επίσης σε χαμηλά επίπεδα.

25 εκατ. παιδιά στα όρια της φτώχειας

Η έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης, σχετικά με το εισόδημα του πολίτη και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για όλους, αναφέρει πως περίπου 120 εκατομμύρια Ευρωπαίοι απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, εκ των οποίων τα 25 εκατ. είναι παιδιά. 40 εκ. άνθρωποι αντιμετωπίζουν καθημερινά υλικές δυσκολίες και πάνω από 4 εκ. είναι άστεγοι.

Στην έκθεση τονίζεται ότι θα πρέπει να υπάρξει εγγυημένο βασικό εισόδημα, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. «Η εισαγωγή ενός βασικού εισοδήματος, που θα καταβάλλεται χωρίς έλεγχο (της οικονομικής κατάστασης) ή απαιτήσεις εργασίας, είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για την ενίσχυση της συμμετοχής όλων στην κοινωνία», αναφέρει η έκθεση και προσθέτει πως «το καθολικό, ατομικό, άνευ όρων και επαρκές για την εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης» βασικό εισόδημα θα ανακουφίσει τη φτώχεια και θα εγγυηθεί ίσες ευκαιρίες για όλους.

Δεν δίνεται χρονοδιάγραμμα

Η έκθεση εγκρίθηκε με πλειοψηφία στην ολομέλεια. Το ψήφισμα τονίζει ότι το βασικό εισόδημα θα συμπληρώνει τις απολαβές για όσους απασχολούνται σε μη τυποποιημένες μορφές εργασίας ή εργασία με μειωμένο ωράριο, υποαπασχολούμενοι, ή έχουν μη αμειβόμενη εργασία. Προτείνονται μία σειρά από συστάσεις προς τα κράτη-μέλη ώστε να μπορέσουν να ορίσουν σε εθνικό επίπεδο ανάλογες και προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για την εγγύηση ενός βασικού μισθού του πολίτη και ένα νέο πλαίσιο κοινωνικού συμβολαίου μεταξύ των πολιτών και το ίδιο το κράτος.

Ωστόσο, επισημαίνεται πως θα πρέπει να προβλεφθούν ενδιάμεσα στάδια αναθεώρησης του ήδη υπάρχοντος συστήματος στο τομέα της εθνικής κοινωνικής προστασίας και του φορολογικού συστήματος, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.