Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας για την «θωράκιση της πατρίδας» απέναντι στις κρίσεις, σύμφωνα με την κυβέρνηση.