Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας για το χιόνι, και τις αντιδράσεις του κόσμου.