Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας για την εκκλησία, τον κορωνοϊό και τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, Πλεύρη.