Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας για την Εκκλησία, τον κορωνοϊό και τις μάσκες.