Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας, για τις φασιστικές επιθέσεις και τις δηλώσεις των κυβερνητικών.