Αλιεύσαμε από το twitter του Δρομογράφου ως απόσπασμα του News247