Από Δευτέρα 31 Αυγούστου και κάθε μέρα 13:00-14:00 στα Παραπολιτικά