Ο Πάνος Ζάχαρης σχολιάζει τις κινήσεις της κυβέρνησης προς την θρησκευτική ουδετερότητα και τον χωρισμό κράτους εκκλησίας.

Πηγή: Το Ποντίκι