Ο Μιχάλης Κουντούρης σχολιάζει την καμμένη γη και τους υπεύθυνους…

Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών