Ο Τάσος Αναστασίου σχολιάζει την Γαλλική Επανάσταση και τη σύγχρονη κατάσταση…για την Αυγή