Ένα σκίτσο του Κώστα Γρηγοριάδη στην Εφημερίδα των Συντακτών