Μια καυστική δημιουργία του JohnAntono σχετικά με τους αναδυόμενους εθνικισμούς.

John Antono από ΕΦΣΥΝ