Μία δημιουργία του Κώστα Γρηγοριάδη για την Εφημερίδα των Συντακτών