Η πρώτη ακροάτρια «χτυπά», ενώ κάνουμε δοκιμαστικά στα μηχανήματα.