Το Δελτίο Ειδήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας από τον Ματατζή Μπαλούρδο.