Ο λαός παίρνει τηλέφωνο τον Αποστόλη για να αγοράσει ένα Toyota Yaris…