Εφημερίδα, Μάτι, Χαλκιδική, Καλοκαίρι

Εφημερίδα, Μάτι, Χαλκιδική, Καλοκαίρι