«..θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε πως οι κάτοικοι των περιοχών αυτών που διεκδικούν τις ζωές των παιδιών τους είναι πιο επικίνδυνοι κι από την Μαφία, την Κόζα Νόστρα.
Κι ότι οι εξορύξεις είναι κέρδος για τη ζωή μας λόγω του χρυσού που βρίσκουν. Ξεχνάμε όμως μια παράμετρο, πως ο χρυσός δεν πάει στις ζωές των παιδιών μας ,απλά αυτές θυσιάζονται…»