Πηγή: The Press Project

Η Ανασκόπηση χρησιμοποιεί το γνωστό Μπουκουρόμετρο, τη συσκευή που μετράει πόσο Μπούκουρας είσαι, δηλαδή κατά πόσο είσαι διατεθειμένος να εξευτελιστείς απαρνούμενος την ιδεολογία σου όταν έρθεις αντιμέτωπος με τις ευθύνες σου. Διαβάζουμε απολογίες κατηγορουμένων στη δίκη και σχολιάζουμε. Για τα απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα βασιστήκαμε στην ιστοσελίδα Golden Dawn Watch και σε σημειώσεις από τη δίκη.