Σύμφωνα με αναλυτικό υπόμνημα του ΣΕΒ, ο Σύνδεσμος κάνει λόγο για ανάγκη να παρέχεται από την νομοθεσία πραγματική «δεύτερη ευκαιρία για τους έντιμους» που βαρύνονται από χρέη προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα και αυτή να είναι πραγματική, αυτόματη και να μην περιορίζει αναίτια τη μελλοντική επαγγελματική δραστηριότητα.
Ακόμα, θέτει στο τραπέζι την ανάγκη προστασίας τραπεζικών στελεχών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης των κόκκινων δανείων σε funds, όπως και δραστική παρέμβαση στο πλαίσιο για τη διάσωση επιχειρήσεων.
Οι προτάσεις του ΣΕΒ διαρθρώνονται σε πέντε άξονες:
  1. Θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης της αφερεγγυότητας.
  2. Διασφάλιση λειτουργικού πλαισίου προσωπικής πτώχευσης, προστατευμένου από καταχρήσεις που θα προσφέρει πραγματική δεύτερη ευκαιρία, ειδικά σε έντιμους και επιμελείς επιχειρηματίες που βαρύνονται από χρέη προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  3. Αρση των σημαντικών φορολογικών εμποδίων και αντικινήτρων στις προσπάθειες διάσωσης αξίας προς όφελος των οφειλετών, πιστωτών, εργαζομένων και τελικά του ίδιου του Δημοσίου.
  4. Ευθυγράμμιση με το ενωσιακό δίκαιο του πλαισίου που αναζητά σε φυσικά πρόσωπα χρέη επιχειρήσεων προς το δημόσιο και οι δρακόντειες προβλέψεις του οποίου πλέον αποτρέπουν κάθε έλλογο στέλεχος από την εμπλοκή σε εγχειρήματα διάσωσης επιχειρήσεων.
  5. Συμπλήρωση και ολοκλήρωση παρεμβάσεων που να διασφαλίζουν ότι οι διαγραφές απαιτήσεων από τράπεζες μπορούν να προχωρήσουν και ότι η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων οφειλετών γίνεται με πλήρη διαφάνεια.