Το περιστατικό έλαβε χώρα έξω από το κτίριο που διεξάγεται η Σύνοδος Πρυτάνεων.

Αλιεύσαμε από το facebook “Νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση-νΚΑ